Hei! Din nettleser er utdatert og støttes ikke av våre nettsider. Heldigvis er det enkelt å oppgradere!
Klikk her for å bytte til en moderne og sikker nettleser

Skriftstørrelse

Aleris

Om oss

Vi leverer bo- og omsorgstjenester over hele landet, både privat og på vegne av det offentlige. Alt vårt arbeid er basert på verdiene våre; Omtenksomme, Profesjonelle, Engasjerte og Nytenkende.

Aleris Omsorg Norge er en del av Aleris, og driver landsdekkende tjenester innenfor barnevern, brukerstyrt personlig assistanse (BPA), bo- og omsorgstjenester, eldreomsorg og hjelp i hjemmet.

Vi har hovedkontor i Oslo, samt fem regioner med kontorer i Oslo, Skien, Arendal, Trondheim og Tromsø.

Barnevern

I vår barnevernsdrift differensierer vi ut fra barnets eller ungdommens problematikk. På den måten kan vi lage opplegg som best mulig ivaretar den enkeltes behov for omsorg og utvikling enten det er bofellesskap, institusjoner, familiehjem eller ulike hjelpetiltak.

BPA - brukerstyrt personlig assistanse

For BPA er vårt mål at brukere med funksjonsnedsettelser skal få mulighet til å ha et selvstendig liv. BPA skal innenfor rammen av vedtaket brukeren har, tilpasses brukerens behov og ønsker best mulig, og samtidig benytte kommunenes ressurser på en god måte.

Bo- og omsorgstjenester

Innenfor bo- og omsorgstjenester har vi et landsdekkende tilbud for personer med komplekse bistandsbehov. Tjenestene tilpasses hver enkelt bruker på bakgrunn av deres problematikk og behov. Vi jobber for at alle våre brukere skal ha et godt liv og oppleve livskvalitet.

Eldreomsorg

I eldreomsorgen driver vi sykehjem, omsorgsboliger, hjemmetjenester og alarmtjeneste – både offentlig og privat. Vi ønsker å være en innovativ samarbeidspartner for norske kommuner i å bygge, drifte og videreutvikle gode omsorgstjenester, samtidig som vi tilbyr private alternativer. Privat tilbyr vi seniorboliger til leie, samt hjemmesykepleie og praktisk hjelp i hjemmet etter bestilling.

Aleris Omsorg Norge legger i alle tjenester vekt på fleksible løsninger tilpasset hver enkelt som trenger oss. Derfor har vi behov for medarbeidere med ulik bakgrunn og kompetanse.

Aleris Omsorg Norge har i dag rundt 3500 dyktige medarbeidere over hele Norge, og består av de to juridiske enhetene Aleris Ungplan & BOI AS (Org.nr. 985.194.653) og Aleris Omsorg AS (Org.nr. 982.843.790). Aleris Ungplan & BOI er Miljøfyrtårnsertifisert.

Ta kontakt

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre siden for våre brukere. Les mer om hvordan vi bruker det her.