Hei! Din nettleser er utdatert og støttes ikke av våre nettsider. Heldigvis er det enkelt å oppgradere!
Klikk her for å bytte til en moderne og sikker nettleser

Skriftstørrelse

Aleris

Vårt faggrunnlag

I vårt arbeid med familiehjem baserer vi oss på de tre hovedområdene Trygg Base, Resiliens og Traumebevisst Omsorg.

Aleris har en tydelig visjon om hva vi skal være for de som trenger oss.

Aleris Omsorg har en tydelig visjon om hva vi skal være for de som trenger oss.

Dette fagkonseptet har bred støtte i forskning med tanke på hva som kan bidra til positiv endring og vekst for barn utsatt for komplekse traumer som omsorgssvikt over tid.

Trygg base

Trygg Base-modellen er en veiledningsmodell for fosterforeldre som tar sikte på å hjelpe fosterbarn til å knytte seg mer hensiktsmessig til sine nære omsorgspersoner. Du kan lese mer om Trygg Base i denne artikkelen.

Resiliens

På 50-tallet ble det oppdaget store individuelle forskjeller i hvordan det gikk med barn som var utsatt for samme type motgang og vansker. Denne modellen fokuserer på barna det gikk bra med. Les mer om Resiliens i denne artikkelen.

Traumebevisst Omsorg

Traumebevisst omsorg tar utgangspunkt i hvordan krenkelser og psykologiske traumer påvirker barns utvikling og fungering. Les mer om denne modellen i denne artikkelen.

Sammensetningen av disse modellene danner faggrunnlaget vårt, og alle våre familiehjem får opplæring og veiledning for å sikre best mulig utvikling for barnet.

Ta kontakt

Relaterte artikler

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre siden for våre brukere. Les mer om hvordan vi bruker det her.