Hei! Din nettleser er utdatert og støttes ikke av våre nettsider. Heldigvis er det enkelt å oppgradere!
Klikk her for å bytte til en moderne og sikker nettleser

Skriftstørrelse

Aleris

Trygg base

Trygg Base-modellen er en veiledningsmodell for fosterforeldre som tar sikte på å hjelpe fosterbarn til å knytte seg mer hensiktsmessig til sine nære omsorgspersoner.

I vårt arbeid er fosterforeldrene de nære omsorgspersonene, og de skal utgjøre den trygge basen hvor barna kan utvikle seg. Trygg Base er spesielt egnet til å jobbe med barn som har opplevd omsorgssvikt, og som over tid har utviklet en utrygg tilknytning til nære omsorgspersoner.

Aleris hjelper tenåringer med å føle seg trygge.

Trygg base-modellen har til hensikt å skape en trygg arena der den unge kan utvikle seg.

Forstå fosterbarnet

Trygg Base-modellen tar sikte på å hjelpe fosterforeldre til å forstå og møte fosterbarnas ulike tilknytningsstrategier. Modellen bygger på en forståelse av omsorg basert på tilknytningsteori, og har tilpasset denne forståelsen for å romme særlige behov som fosterbarn i ulike aldre har (Beek og Schofeld 2007).

Modellen er en type anvisning på hvordan det er mulig å arbeide med seg selv for bedre å forstå barnet og dets behov, bedre kunne gå inn i omsorgsoppgaven med økt bevissthet og legge til rette for at barnet skal erfare og oppleve at det blir tatt vare på.

Ligg i forkant

Modellen er proaktiv. Det vil si at den legger opp til at barnet skal reagere på det fosterforeldrene gjør og sier, eller det de lar vær å si og gjøre, i stedet for at det er fosterforeldrene som reagerer på barnets atferd og utsagn. På denne måten sitter fosterforeldrene i førersetet i stedet for å bli hengende etter barnet i de beste situasjoner.

Fem dimensjoner av omsorg

Modellen tar utgangspunkt i fem omsorgsdimensjoner som er viktig i utøvelsen av omsorg, og disse er:

  • Å være tilgjengelig som omsorgsperson - å få barnet til å føle tillit
  • Å gi sensitive gjensvar – hjelpe barnet å håndtere og regulere følelser og atferd
  • Å godta barnet – hjelpe barnet å få en god selvfølelse
  • Å gi samarbeidsinnstilt omsorg – hjelpe barnet å kjenne seg kompetent
  • Å fremme familiemedlemskap – hjelpe barnet å føle tilhørighet.

Les også om modellene Resiliens og Traumebevisst Omsorg.

Ta kontakt

Relaterte artikler

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre siden for våre brukere. Les mer om hvordan vi bruker det her.