Hei! Din nettleser er utdatert og støttes ikke av våre nettsider. Heldigvis er det enkelt å oppgradere!
Klikk her for å bytte til en moderne og sikker nettleser

Skriftstørrelse

Aleris

Bofellesskap

Aleris driver bofellesskap godkjent etter lov om barneverntjenester. Her er omsorg vårt utgangspunkt for å skape tillit og trygghet.

Bofellesskap og institusjoner hos aleris omsorg

Tilbud for barn og ungdom

Aleris gir gjennom avdeling Barn, ungdom og familie tilbud om plasseringer etter lov om barneverntjenester i bofellesskap. Vi tar også i mot plasseringer etter annet lovverk.

Vi har spisskompetanse på å hjelpe barn og unge med bistandsbehov som følge av omsorgssvikt, adferdsforstyrrelser, rusproblemer eller psykiske vansker.

I våre forskjellige bofellesskap/institusjoner differensierer vi ut fra barnets eller ungdommens problematikk, og kan på den måten lage opplegg som best mulig ivaretar den enkeltes behov for omsorg og utvikling.

Viktige elementer i våre bofellesskap

Vi kaller det bofellesskap, og dette gjenspeiles i tjenestetilbudet så vel som måten vi møter barn og unge. Omsorg er alltid viktig i vårt arbeid, og det er en forutsetning for å skape trygghet og tillit. Her er flere viktige elementer:

  • Trygghet og stabilitet
  • Struktur og forutsigbarhet
  • Gode rutiner og oppfølging
  • Motivasjon og deltagelse
  • Skole, arbeid, annet dagtilbud
  • Sosiale nettverk og fritidsaktiviteter
  • Helseoppfølging - somatisk og psykisk

Med barn i samme aldersgruppe

Aleris sine bofellesskap er delt inn i aldersgrupper, og formålet er å samle barn og ungdom i samme aldersspenn. Her bor de fra ett til fem barn/ungdom i eneboliger, for å skape for en familielignende ramme. Vårt tjenestetilbud er til aldersgruppen 6-18 år, samt noen tilfeller med opp til 23 år.

Relaterte artikler

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre siden for våre brukere. Les mer om hvordan vi bruker det her.